A series of interesting events….

Tá sraith imeachtaí á eagrú ag Nua na Mara in éineacht le heagraíochtaí éagsúla. Tá sonraí faoi thrí imeacht atá le teacht thíos.

Éagsúlacht sa Bhithgheilleagar

Ócáid phearsanta i gCathair na Gaillimhe is ea Éagsúlacht sa Bhithgheilleagar. Is aidhm an imeachta seo ardán a chruthú don líonrú i measc an raon éagsúil daoine a oibríonn san earnáil bithgheilleagair in Éirinn. Ar an gcéad dul síos, trí aird a dhíriú ar fhiontraithe, ar thaighdeoirí agus ar shaineolaithe atá ag cur bithgheilleagar na hÉireann chun cinn agus ag cur lenár n - iomaíochas eacnamaíoch ar an leibhéal domhanda. Ina dhiaidh sin beidh plé idirghníomhach le painéil agus deis caidrimh a thógáil le daoine eile san earnáil bithgheilleagair.

Cláraigh ar líne: https://www.eventbrite.ie/e/diversity-in-bioeconomy-eagsulacht-sa-bhithgheilleagar-tickets-407412932047

An Fóram Laurentic 2022

Is é Fóram Laurentic 2022 an chéad chomhdháil phearsanta le trí bliana! Bailigh le saineolaithe agus le geallsealbhóirí a dhéanann iniúchadh ar na réimsí den bhithgheilleagar gorm atá ag athrú agus ag méadú go tapa agus turasóireacht ó Thalamh an Éisc agus Labradar, Iarthuaisceart Éireann, an Íoslainn agus an Iorua Thuaidh.

Cláraigh ar líne:https://www.eventbrite.ca/e/2022-laurentic-forum-tickets-401294581897

Clár Achmhainní Mara

Tá Teagasc, Nua na Mara agus Údarás na Gaeltachta ag eagrú Clár Acmhainní Mara de cheithre chuid. Díríonn an clár seo ar úsáid a bhaint as acmhainní san earnáil mara, ar nós feamainn agus seachtháirge iascaigh chun táirgí breisluacha a ghiniúint thar feidhmeanna bia agus beatha. Cuirfidh taighdeoirí den scoth, saineolaithe agus pearsanra tionscail na seisiúin faisnéise seo ar fáil dóibh siúd agaibh a bhfuil spéis acu sa gheilleagar ciorclach gorm, táirgí agus feidhmchláir nua breisluacha, agus feidhmchláir dramhaíola go luach.

Tarlaíonn an tsraith seo ar líne ar feadh 3 sheisiún agus reáchtálfar seisiún deiridh ag Teagasc i mBaile an Ásaigh, áit a mbeidh deis ag rannpháirtithe camchuairt a dhéanamh ar na háiseanna.

Register: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Jq2l503wTT-r8nUUBl16tw

Glaoigh orainn

Give us a call or an email, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

    Galician