Ceardlann ar Fheamainn Inbhuanaithe

Rinne Údarás Na Gealtachta agus SW-Grow óstáil ar cheardlann ar fheamainn inbhuanaithe i gcomhar le Seachtain Bhitheacnamaíochta Éireann. Bhí Feidhmeannach an Tionscadail, Máire Ní Éinniú mar chathaoirleach ar an ócáid agus thug an t-oifigeach tionscadail, Cliodhna Ní Ghríofa achoimre ar an tionscadal SW-Grow de chuid Fhorimill Thuaidh agus an Artaigh atá á mhaoiniú ag an AE, le tús a chur leis an ócáid. Thug an Dr. Roy Bartle ó Choláiste Chaisleán Lews an t-eolas is deireanaí ar staidéir maidir le feamainn a thriomú de chuid SW-Grow agus thug sé achoimre ar an toradh dochreidte, sé sin á gcuirfí ardú ar an leibhéal teochta go gcuirfeadh sé laghdú suntasach ar an achar ama a thógfadh sé ar an fheamainn triomú. Ba é an príomhchás taispeántais na ceardlann idirghníomhach luachmhar dhá uaire le Dave Garforth ó RS Standards, inar thug sé achoimre ar na caighdeáin éagsúla agus creidiúnú atá ar fáil do lucht bainte feamainne chomh maith le próiseálaithe agus daoine eile a bhfuil baint acu le tionscal na feamainne i láthair na huaire. Is féidir taifeadtaí den ócáid a fháil thíos ar YouTube.

Glaoigh orainn

Give us a call or an email, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.    Galician